Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
aleniekoniecznie
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viahornypigeon hornypigeon
aleniekoniecznie
3291 5167 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
aleniekoniecznie
1347 245e
Reposted fromvandalize vandalize viaedenpath edenpath
0635 d22a
Reposted fromkniepuder kniepuder viaHypothermia Hypothermia
aleniekoniecznie
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6353 357e 500

unmodernman:

Beautiful beast

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatioszka katioszka
8329 0b9d 500

cyndibloodykisses:

Perfect for any occasion

9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viaHypothermia Hypothermia
5853 698e 500
Reposted fromabsedarian absedarian viaHypothermia Hypothermia
aleniekoniecznie
Podanie o pracę w języku włoskim
Reposted fromxal xal viahornypigeon hornypigeon
aleniekoniecznie
4565 3436
ok, wow.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viahornypigeon hornypigeon
1544 3649 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viafascynacje fascynacje
aleniekoniecznie
9588 13d4 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaHypothermia Hypothermia

sodomymcscurvylegs:

Family and Friends: “What could be better than having kids?!”

Me:

aleniekoniecznie
1116 702f
Reposted fromczajnikq czajnikq viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
aleniekoniecznie
5749 df02 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu
aleniekoniecznie
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl